UUTISET


27/10/2015. GILearn hanke on päättymässä

Lokakuun lopulla pidetään GILearn hankkeen viimeinen kokous Ainian pääkonttorilla Valenciassa. Kokouksen tarkoitus on määritellä hankkeen loppupäätelmät ja saattaa hanke kaikilta osin loppuun. Kokouksen asialistalla on käydä läpi hankkeen koulutuskurssin arviointiraporttia ja tehdä siitä yhteenveto kaikkien osallistuneiden maiden kesken. Kokouksen tuloksena määritellään tärkeimmät päätelmät ja kehityskohteet seuraavia kursseja varten. Lopuksi GILearn hankkeen seuraavat jatkovaiheet määritellään. Hankkeen toteutuksesta keskustellaan ja päätetään myös partnereiden kanssa.

12/10/2015. GILearn esiteltiin Milanossa EXPO 2015 “Maailmanlaajuisessa yleiskokouksessa maantieteellisistä merkinnöistä”

GILearn hanketta esiteltiin Milanossa EXPO 2015 “Maailmanlaajuisessa yleiskokouksessa maantieteellisistä merkinnöistä” 12 lokakuuta 2015 Italian paviljongissa EXPO 2015 tapahtumassa. Tilaisuutta tuki Italian Maatalous ministeriö. Tapahtuman aikana tärkeimmät kansainväliset organisaatiot ja sidosryhmät keskustelivat Maantietellisiin merkintöihin liittyvien trendien ja kehityssuuntien analyysistä. Tilaisuus oli tärkeä mahdollisuus esitellä GILeaen hanketta kansainväliselle yleisölle.

23/09/2015. GILearn esiteltiin 37th AGROFOOD SECTOR GROUP MEETING

Syyskuun 23-24, 2015 pidettiin maatalouselintarviketeollisuus ryhmän kokous Puolassa, Wroclawissa. Erityisaiheina kokouksessa olivat terveellinen ruoka, kuten Luomuruoka, terveysvaikutteiset elintarvikkeet ja perinteinen ruoka. Kokouksen yhteydessä esiteltiin lyhyesti GILearn hankkeen tavoitteet, menetelmät ja tulokset. GILearn hanketta esiteltiin ohjelman “Innovation II: Learning from my colleagues & sharing experiences” osiossa. Hanketta esitteli Julio Carreras (Ainia), ryhmän koordinaattori. Tämä ryhmä kokoaa yhteen liiketoiminnan asiantuntijoita alueilta, joilla suuri määrä maatalouselintarviketeollisuus yrityksiä. Tavoitteena on auttaa alan pk-yrityksiä innovoinnissa ja kansainvälisessä kasvussa. Maatalouselintarvike-teollisuus sektori konserni kuuluu Enterprise Europe Networkiin, jonka tarkoituksena on auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset) hyödyntämään liiketoimintamahdollisuuksia EU: ssa ja sen ulkopuolella.

04/09/2015. GILearn hanke esiltiin 11th Pangborn Sensory Science Symposiumissa

Elokuun 23-27 2015 pidettiin Pangborn Sensory Science Symposium Göteborgissa, Ruotsissa. Tämä on maailman tärkein aistinvaraisen arvostelun tutkimuksen tapahtuma. Tapahtumassa kokoontuvat tutkijat, opiskelijat, rahoittajat ja yritykset ja se mahdollistaa uusien kontaktien ja verkostojen syntymisistä. GILearn hankkeen posteri ”Consumers’ knowledge on protected designation of origin of food products –a cross cultural study” esiteltiin sympoumissa UCP-ESB toimesta. Posteri esitteli tärkeimmät tulokset GILearn hankkeen koulutustarve raportista. Posteri on nähtävissä GILearn hankkeen web-sivuilla dokumentit osiossa (JULKISET RAPORTIT).

03/09/2015. PILOTTIKURSSI RANSKAKSI

 Ensi perjantaina, 7.9., alkaa GILearn pilottikurssi ranskalaisille. Kurssille osallistuvien määrä on rajattu.
 Kurssi on on-line kurssi ja sen tarkoitus on lisätä Nimisuojatuotteiden tuntemusta ja arvostusta kuluttajille. Jos haluat tietää enemmän kurssikäytännöstä, sen sisällöstä ja muusta tarpeellisesta informaatiosta, napauta tästä.

27/07/2015. Nimisuojakurssin toteutus Italiassa

SMM internet-pohjainen kurssi kuluttajille saavutti hyvän menestyksen Italiassa. Kurssiin osallistui 45 osallistujaa, joista 36 kävi kurssin kaikki aktiviteetit läpi mukaan lukien sen viimeisen osion Italialaisten PDO kinkkujen ohjatun aistinvaraisen arvostelun valituilla näytteillä. Ohjattu aistinvarainen arviointi tehtiin ”arviointi paketilla”, jonka projektiorganisaatio antoi jokaiselle arvioijalle. Tällä hetkellä kurssilaiset jakavat kokemuksiaan ja kommenttejaan internet foorumilla ja sähköpostin välityksellä, esittäen kuinka internet-pohjainen opetuskurssi voi olla tehokas ja hyödyllinen muoto lisätä kuluttajien tietämystä maantieteellisesti merkittyjen tuotteiden laatuun liittyvistä asioista.

24/07/2015. Nimisuojakurssin pilotointi kuluttajilla Portugalissa – juusto

Nimisuojakurssin pilotointi kuluttajilla herätti suurta mielenkiintoa eri kuluttaja-ryhmissä. Se sisälsi mielenkiintoisia tuloksia validointi vaiheineen, suunnitteluineen ja kehityskuluiltaan. Kurssin toteutus avoimena kurssimuotona, yhdistettynä sekoitettuun metodologiaan perustuen Moodle-pohjaan sisälsi ohjatun aistinvaraisen arvostelun UCB-ESB-Porto tiloissa. Yli 30 osallistujaa kävi läpi kurssin. Kurssin erikoisaiheena olivat Portugalilaiset PDO juustot, jotka oli valittu eri puolilta maata, mukaan lukien saaret. Suuri haaste kurssissa oli tarjota

korkealaatuinen opetuskokemus, joka onnistuisi kuitenkin parhaiten pienemmällä osallistujamäärällä. Kurssin tuloksia esitellään aistinvaraisen arvioinnin Pangborn konferenssissa, elokuussa, Ruotsissa.

24/07/2015. Harjoituskurssi kuluttajille PDO tuotteista sopi Portugalin avainstrategiaan

Nimisuojakurssin pilotointi PDO tuotteista kuluttajilla oli menestys ja herätti suurta mielenkiintoa eri sidosryhmissä. Kurssi ja projektin sisältöä oli ilmoitettu eri medioissa (web, sosiaalinen verkosto, video, posteri,) ja eri tiedotusmuodoissa (web, esitteissä,) ja eri tapahtumissa: kuluttajakäyttäytymisseminaareissa, ruuan laadun kursseilla, ruuan turvallisuus, aluekehitys,). Oman alueen ruuan tuotannon arvostaminen liittyy vahvasti Portugalin pohjoisosan tutkimus- ja innovaatiostrategiaan ”Älykäs erikoistuminen” (RIS3) ja myös muihin, jotka liittyvät maatalouteen, elintarvikkeisiin ja muihin sektoreihin – paikalliset erikoisuudet, joilla voi olla avainrooli paikallisessa kehityksessä, alueiden kilpailukyvyssä, tarjoten laatua turisteilla ja vientimahdollisuuksia elintarviketuotteille (mukaan lukien oleelliset kulttuuriset ja alueelliset identiteetti arvot).

15/07/2015. Nimisuojakurssin toteutus Suomessa

Nimisuojakurssi Suomessa on päättynyt toukokuussa. Kurssilaiset, pääosin JAMK (Jyväskylän ammattikorkeakoulu) ovat nyt kesälomillaan ja tarvittavia lisätietoja heistä kerätään elokuussa. Elokuussa käynnistyy myös kurssin tietojen kerääminen ja raportin laadinta työpaketin, WP5 osiosta. Luke toimii WP5 vetäjänä. Raportin sisällöstä on olemassa suunnitelma ja sen laajuudesta sovitaan muiden hankeosapuolien kanssa. Luke esittelee GILearn hanketta 29-31.8.2015, Tanskassa, Nyborgissa, pidettävässä NMKL:n (Nordic Committee on Food Analysis) vuosikokouksessa, sen aistinvaraiseen arvostelun osiossa.

18/06/2015. Kokemuksia nimisuojakurssin toteutuksesta Espanjassa

Nimisuojakurssin pilotointi päättyi 18 kesäkuuta Espanjassa. Se toteutui suunnitelmien mukaan ja opiskelijat osallistuivat siihen aktiivisesti internet foorumin kautta, jossa esittivät ja jakoivat ajatuksiaan ja ongelmiaan kurssiin liittyvistä asioista. On-line maistelu koettiin erittäin mielenkiintoiseksi ja yleensä ottaen sitä pidettiin erittäin tyydyttävänä. Kokemuksena esitettyä arviointia pidettiin myös erittäin käyttökelpoisena. Kaiken kaikkiaan koko kurssia arvostettiin hyvin paljon.

15/06/2015. GILearn kurssi esitettiin EXPO 2015 Milanossa ”Italian Nimisuojatuotteiden nykytilanne” kokouksessa

15 päivä kesäkuuta pidettiin ”Padiglione Italia” EXPO 2015 Milanossa, ”Stati generali delle Indicazioni Geografiche Italiane” Italian maatalousministeriön järjestämä kokous. Kokouksen aikana käytiin läpi nykytrendejä ja kehitystä nimisuojatuotteiden osalta Maatalousministeriön ja muiden osallistuneiden pääsidosryhmien kanssa. Qualivita osallistui tilaisuuteen ja esitteli ”Qualivita Atlaksen” uuden painoksen Italialaisista nimisuojatuotteista. GILearn hanke esiteltiin tilaisuudessa ja sen esittelymateriaali jaettiin yli 200 osallistujalle

27/04/2015 – Nimisuojakurssin toteutus Portugalissa

Nimisuojakurssin “SAN tuotteiden esittely kuluttajille ” alkoi Portugalissa 27. huhtikuuta 2015. Se käynnistyi osiolla, missä kaikki osallistujat ohjattiin on-line Moodle pohjaisen opetuksen käyttöön. Ohjelma, jota tullaan käyttämään tulevien opetusviikkojen aikana. Portugalissa SAN tuotteena tulee olemaan juustot, joita on eri puolella maata, mukaan lukien saaret. Juustot, jotka eivät ole vielä hyvin tunnettuja Portugalilaisten, eikä EU:n, kansainvälisten kuluttajien keskuudessa. Kurssi toteutetaan yhdessä Maitotuotteiden yhdistyksen (ANIL) ja yhden ikonisen juuston, Serra juusto, Tuottajayhdistyksen (Ancose) kanssa.

16/04/2015 – Työpaja Nimisuojayhdistysten ja -organisaatioiden kanssa

GILearn hanketta esiteltiin “Aistinvaraisia Menetelmiä Vastuulliseen Aistinvaraiseen Arviointiin Nimisuojayhdistyksille ja –organisaatioille” työpajassa, jonka AINIA järjesti Madridissa. Noin 30 tahoa, mukaan lukien yhtiöitä, säätiöitä ja nimisuojayhdistyksiä ja -organisaatioita, sekä kansallinen akkredointielin (ENAC) osallistui työpajaan. Työpajan tarkoitus oli esittää aistinvaraisia menetelmiä ja ISO 17025 Standardin (näytteenotto) vaatimuksia. Esittäen yksityiskohtaisesti, kuinka tärkeää aistinvarainen arviointi PDO paneeleissa on (tuotteen erityisominaisuudet, …) ja varmistaa kaikki tarvittavat työkalut kaikissa vaiheissa, koostuen: panelistien valinta, kouluttaminen ja laatukontrollipaneeli, mukaan lukien aistinvaraisten tulosten kirjaus, aistinvaraisen paneelin harjaannuttamiset menetelmä, jne.

16/04/2015 – Nimisuojakurssin toteutus Italiassa

Nimisuojakurssin “SAN tuotteiden esittely kuluttajille ” alkoi Italiassa 16. huhtikuuta 2015. Qualivitan laajan promovointi kampanjan ansiosta (sisältäen Qualivitan erikoislehtipainoksen, Facebook kampanjan ja eri ruoka- ja gastronomia erikoistuneiden koulutuskeskusten mukaan saamisen), saatiin enemmän kuin 80 kurssihakemusta, joista valittiin 45 ja he ovat aloittaneet kurssin. (Moduuli II) osio, joka keskittyy ohjattuun aistinvaraiseen arviointiin alkaa toukokuun viimeisellä viikolla ja keskittyy 6 Italialaiseen SAN kinkkuun.

14/04/2015 – Nimisuojakurssin toteutus Espanjassa
Nimisuojakurssin “SAN tuotteiden esittely kuluttajille” alkoi Espanjassa 14. huhtikuuta 2015. Kurssin ensimmäinen osa on sama kuin kaikissa muissakin osallistuvissa maissa, kun toinen osio keskittyy SAN tuotteeseen, oliiviöljyyn. Osallistujat toteuttavat ohjatun aistinvaraisen arvioinnin 6:lla eri puolelta Espanjaa peräisin olevilta oliiviöljyillä.

13/03/2015 – Nimisuojakurssin toteutus Suomessa

Nimisuojakurssi Moodle toteuksena käynnistyi Suomessa 13 maaliskuuta 2015. Kurssi käynnistyi siten, että jokainen osallistuja esitteli itsensä, miksi ovat kurssilla ja sitten oli perustietämystaso testi. Joka viikko esiteltiin uusi kurssiaihe, johon liittyi UKK (usein kysytyt kysymykset), testiosa, joihin kaikki osallistuivat. Luke (Luonnonvarakeskus) koordinaattori hankkeessa seurasi päivittäin miten kurssi eteni, rohkaisi ja auttoi kurssilaisia heidän toiminnoissaan ja informoi muita tutoreita. Suomen kurssi on siinä vaiheessa, että Moduuli II, Suomalainen SAN tuote (poron liha) on käynnissä. 27 huhtikuuta ohjattu aistinvarainen arviointi. Suurin osa osallistujista on Jyväskylän Ammattikorkeakoulusta, JAMK.

05/03/2015 - Seuraava vaihe: Kevät 2015 – VARAA AIKAA Ensimmäiselle Kurssille

GILearn projektiryhmä käynnistää ensimmäisen vaiheen kurssista, jonka tarkoitus on lisätä kuluttajien tietämystä paikallisista SAN (PDO) tuotteista, niiden laatuominaisuuksista, liittyen erityisesti aistinvaraisiin ominaisuuksiin.

01/02/2015 - SAN ja SMM tuotteiden tietämyksen parantaminen niiden arvon lisäämiseksi - Mauro Rosati, Director General of Qualivita Foundation

SAN ja SMM tuotteet ovat EU:n ruokakulttuuri perintöä, niitä on enemmän kuin 1250 tuotetta (2014). EU on nyt uusien haasteiden edessä: ympäristönsuojelu, maatalouden sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys ja ruuan tuotanto. Yksi tärkeä kohta on lisätä kuluttajien tietämystä SAN ja SMM tuotteista. ”Eurooppalaiset kuluttajat hakevat ruokaturvallisuutta, ruuan laatua ja maalaisruokaa” (Eurobarometri, 2012) ja vain 15 % eurooppalaisista oli tietoisia SAN/SMM logoista, joka osoittaa, että on olemassa suuri tiedon puute ko. tuotteista. Vastaavia tuloksia on saatu GILearn hankkeesta. Kohderyhmiä haastateltiin joka hankeosapuoli maassa ja niistä kävi ilmi, että mitä suurempi tietämys oli SAN/SMM tuotteista, sitä halukkaammin ihmiset sisällyttivät niitä ruokaansa.

15/01/2015 - Kuluttajien SAN, PDO koulutusohjelma

Kurssiohjelman tarkoitus on johdattaa kuluttajat suojattu alkuperäisnimitys tuotteisiin liittyvään tietoon, yleisiin käsitteisiin ja viitekehyksiin, aitouteen ja laatuun. Erityinen paino on SAN (PDO) tuotteiden aistinvaraisessa arvioinnissa.
Moduuli I: Johdatus SAN (PDO)
Aihe I – Maantieteellisesti suojatut tuotteet: yleiskatsaus
Aihe II – EU viitekehys - politiikka ja lainsäädäntö (SAN, SMM, APT / PDO, PGI, TSG)
Aihe III - Aitous
Aihe IV – SAN (PDO) tuotteiden laatu
Aihe V – SAN (PDO) tuotteiden aistinvarainen arviointi
Moduuli II:ssa, eri maissa, valittiin eri järjestöjen toimesta, juustoa, kinkkua, oliiviöljyä tai poron lihaa. Moduuli II sisältää, kuten Moduulissa I, johdatuksen kunkin maan valittuun SAN (PDO) tuoteryhmään, esitellen sitä monipuolisesti. Lopussa toteutetaan aistinvarainen arviointi, joka sisältää ”etäarviointia” ja lopputapahtuman, jossa arviointi tehdään ko. tuotteen asiantuntijoiden johdolla.


01/01/2015 - Kuluttajille suunnattu koulutus Suojattu Alkuperänimitys (SAN/PDO) tuotteisiin

Kuluttajien SAN (PDO) koulutus toteutetaan monitahoisella opetuksella: osa kurssista toteutetaan kokonaisuudessaan e-oppimisalustalla (Moodle); ja toinen osa, joka liittyy aistinvaraiseen maistamiseen, tehdään off-line toteutuksena (optio), kasvotusten, käyttäen sopivia resursseja. Em. pohjautuu jo hankkeessa aiemmin tehtyyn koulutustarve analyysiin.
Menetelmän lähestymistapa keskittyy edistämään yhteisöllistä oppimista, käyttäen eri verkko-oppimisalustan välineitä, se tukee ja hyödyntää vuorovaikutusta ja yhteistyötä kouluttajien ja kuluttajien välillä. Erityismenetelmä edistää SAN (PDO) tuotteisiin liittyvää, kulttuurin ja maun yhteenliittymistä.


25/09/2014 -GILearn osallistui kansainväliseen kongressiin - Teknologiaa ja palveluita maatalous-elintarviketeollisuus sektorille

GILearn osallistui kansainväliseen kongressiin - Teknologiaa ja palveluita maatalous-elintarviketeollisuus sektorille, CNEMA , Santarém , 25-26.9.2014 .
GILearn hanke herätti kiinnostusta eri tuottajissa. Kiinnostus ei liittynyt ainoastaan SAN (PDO) tuotteisiin vaan myös tuotteisiin, joissa aistinvarainen arviointi nähdään lisäarvon lisäämisessä keskeisessä roolissa.

Lisätietoja : http://www.agro-negocio.pt/


10/12/2014 - Seuraava vaihe, verkko-opetus kurssia rakennetaan!

GILearn hankkeen työryhmä on nyt kehittämässä koulutusohjelmaa ja materiaaleja, WP4 osahanketta johtaa ESB-UCP, Biotekniikan Tiedekunta - Catholic University of Portugal, joka on hankkeen portugalilainen osapuoli.
Työryhmä keskittyy nyt suunnitellemaan verkko-opetus kurssia.
Kurssi käynnistyy 2015 keväällä ja siihen mahtuu vähintään 30 osanottajaa kustakin osallistuvasta maasta.
Ilmoittautumismenettely ja valintakriteerit julkaistaan lähiaikoina.


01/06/2014 - TNA tutkimuksen tuloksia hyödynnetään GILearn hankkeessa

Viisi kriittistä tekijää jotka kävivät ilmi TNA tuloksista
1. Nimisuojatuotteista puuttuu informaatiota.
2. Asiantuntevat kuluttajat ostavat mieluummin nimisuojatuotteita suoraan tuotantopaikasta tai luotetulta tuottajalta.
3. Kuluttajat arvostavat tietyiltä osin nimisuojamerkkiä.
4. Ehdotukseen nimisuojatuotekurssin on-line harjoituskurssiin koskien aistinvaraista osaa suhtaudutaan varauksellisesti, koskien maistamiselämyksen jakamista, jonka tulisi olla todellinen eikä virtuaalinen on merkittävä.
5. Nimisuojatuotteen lisäarvo ei aina ole selkeästi ymmärrettävissä kuluttajilla.


14/05/2014 – Nimisuojajärjestelmän vahvuudet ja heikkoudet: sidosryhmien näkemys

Haastattelujen perusteella kävi ilmi, että sidosryhmät pitävät nimisuojatuotteiden yksilöllisiä ominaisuuksia järjestelmän päävahvuutena, ja niiden takeena on sertifiointi järjestelmä. Piilevän salakavalan seurauksen aiheuttaa kuluttajien tietämättömyys nimisuojamerkeistä ja –tuotteista, joka johtuu laaja-alaisen tehokkaan markkinointiviestinnän puutteesta.
Nimisuojatuotteiden tunnistamattomuus johtaa niiden heikompaan kilpailukykyyn ja ne menettävät markkinoita. Tämä vaarantaa niiden tuotantomäärät ja aiheuttaa uhan kulttuuriselle ja gastronomiselle perinnölle. Päävastatoimena tälle identifioitiin nimisuojatuotteiden tiedonvälityksen ja viestinnän lisääminen. Tulos, joka vahvistaa ”tiedon” strategisen merkityksen tekijänä kehitettäessä nimisuojajärjestelmää.


29/04/2014 - kokous Helsingissä

GILearn hankkeen toinen kokous pidettiin Helsingissä viime huhtikuun lopussa Helsingin yliopiston Viikin tiloissa. Tällöin hanke oli kestänyt ensimmäiset puoli vuotta. Kokous oli yhden työpäivän pituinen ja Qualivita esitteli koulutustarveanalyysin tulokset. Tämän lisäksi keskusteltiin ohjelmasta, kurssin sisällöstä ja tiedonvälitystoimia tarkistettiin ja esiteltiin projektin verkkosivut.


14/04/2014 – Käsitys nimisuojatuotteista ja kuluttajien käyttäytymisestä: “tiedon” merkitys

Tutkimuksessa kävi ilmi, että asiantuntevat kuluttajat kiinnittävät paljon enemmän huomiota tuotteen kokonaislaatuun, johon liittyy käytetyt raaka-aineet, maantieteellinen alkuperä, laadunvalvonta kontrollit ja leimat, ja siksi he ovat todennäköisempiä nimisuojatuotteiden ostajia. Kun taas ei-asiantuntevilla kuluttajilla valintakriteeri oli edelleen hinta, mikä on myös tärkein syy miksi he eivät osta nimisuojatuotteita, koska ne ovat yleensä paljon kalliimpia.


31/03/2014 - Koulutustarve tutkimus on saatu loppuun: enemmän kuin 80 kuluttajaa ja 25 sidosryhmää osallistui GILearn hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen.

Koulutustarve tutkimus – TNA – tehtiin hankkeen ensimmäisten 6 kuukauden aikana ja se päättyi tämän vuoden huhtikuussa. Tutkimustulokset on esitetty loppuraportissa ja ne muodostavat suuntaviivat ja viitteet tehokkaan verkko-opetus harjoituskurssin suunnitteluun.
Hankkeessa haastateltiin yhteensä kaikki osallistuvat maan mukaan lukien yli 80 kuluttajaa (2 erilaista fokus-ryhmää) ja 28 alaan liittyvää sidosryhmälle tehtiin syvähaastattelu. TNA oli ensimmäinen mahdollisuus esitellä hanketta ensisijaisille osallistuville tahoille ja arvioida heidän mielenkiintoa nimisuojakurssi esitykseen.


21/11/2013 - GILearn hanke tarjoaa "opastettua maistamista" kuluttajille

GILearn hankkeessa käytettävä innovatiivisempi koulutus käsittää uuden menetelmän "opastettuun maistamiseen" SAN/SMM-tuotteista. Uusi lähestymistapa mahdollistaa osallistujien suorittamaan, annetun ohjeistuksen, mukaan SAN/SMM tuotteiden maistamista. Koulutettavilla on täten mahdollisuus oppia havaitsemaan erityisesti SAN/SMM tuotteiden aistinvaraisia ominaisuuksia.


21/11/2013 - KOM pidettiin Valenciassa

GILearn hankkeen Kick off meeting (KOM) pidettiin Valenciassa viime marraskuussa teknologia keskus Ainian tiloissa. KOM kesti yhden intensiivisen työpäivän, jonka aikana käsiteltiin seuraavat asiat:
- Hankkeen yleiskatsaus koordinaattorin toimesta. Katsaus käsitti taloudellisia ja hallinnollisia asioita,
- Kunkin työpaketin yleiskatsaus työpakettien vetäjien esittelemänä, sekä vetäjän näkemys tulevista tehtävistä ja toimista,
- Moodle alustan esittely tulevana koulutusfoorumina ja
- Keskustelua ja loppuyhteenveto
Erityistä huomiota tulevassa toiminnassa kohdistettiin Koulutustarveanalyysi työpakettiin, jonka osalta keskusteltiin ehdotetun metodologian yksityiskohdista, halutun koulutusryhmän henkilöprofiileista, jne. Tämän lisäksi hahmoteltiin ensimmäisiä alustavia kurssirakenteita.


01/11/2013 - hankkeen esittely

GILearn  - Koulutushanke kuluttajien tietämyksen parantamiseksi maantieteellisillä merkinnöillä suojatuista tuotteista - on aikuiskoulutushanke, joka liittyy tuotteisiin, joilla on suojattu alkuperänimitys tai suojattu maantieteellinen merkintä (SAN/SMM-tuotteet). Hankkeen päätavoitteena on, että aikuiset eurooppalaiset kuluttajat oppivat tunnistamaan ja arvioimaan SAN/SMM-tuotteita ja erityisesti niiden ainutlaatuisia aistinvaraisia ominaisuuksia.

GILearn-hankkeen muita tavoitteita ovat SAN/SMM-tuotteiden kulutuksen edistäminen sekä perinteisten valmistusprosessien ja kestävän tuotannon vaaliminen.


   GILEARN PROJECT - Consumer Learning to Enhance the Knowledge of Products with Geographical Indications
Lifelong learning programme