KUVAUS

Project title: Consumer Learning to Enhance the Knowledge of Products with Geographical Indications
Programme:
Lifelong Learning Programm, centralized
Project coordinator: AINIA (Spain), Beatriz Villegas (bvillegas@consumolab.es), Tel: +34 961 366 090
Partners: AINIA (Spain), Catholic University of Portugal (ESB – UCP) (Portugal), Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône (France), QUALIVITA (Italy) and MTT (Finland)
Keywords: sensory analysis, product development, on-line training, vocational education


   

GILearn – Koulutushanke kuluttajien tietämyksen parantamiseksi maantieteellisillä merkinnöillä suojatuista tuotteista - on aikuiskoulutushanke, joka liittyy tuotteisiin, joilla on suojattu alkuperänimitys tai suojattu maantieteellinen merkintä (SAN/SMM-tuotteet). Hankkeen päätavoitteena on, että aikuiset eurooppalaiset kuluttajat oppivat tunnistamaan ja arvioimaan SAN/SMM-tuotteita ja erityisesti niiden yksilöllisiä aistinvaraisia ominaisuuksia. GILearn-hankkeen muita tavoitteita ovat SAN/SMM-tuotteiden markkinointi sekä perinteisten valmistusprosessien ja kestävän tuotannon vaaliminen.


Kaavailtu metodologia on yhdistelmä online- ja offline-lähestymistapoja. Koulutus koostuu innovatiivisesta SAN/SMM-tuotteiden ”ohjatusta maistelusta”: osanottajat suorittavat reaaliaikaisen maistelun käyttäen oppaita ja taulukoita oppimisen tukena ja täydennyksenä. Online-formaatti on innostava lähestymistapa, joka mahdollistaa osanottajien keskinäisen vuorovaikutuksen kurssialustan kautta.


SAN/SMM-tuotekoulutus antaa osanottajille monitieteelliset tiedot tuotteiden tuotantoalueista ja sosioekonomisista vaikutuksista, valmistuksesta sekä kulttuurillisista tekijöistä. Hankkeen innovatiivisuus on siinä, että se antaa eurooppalaisille kuluttajille mahdollisuuden kehittää sellaisen aistinvaraisen arvioinnin osaamisen tason, jonka avulla he pystyvät arvioimaan ja arvostamaan SAN/SMM-ruokatuotteiden laatua, arvoa ja moninaisuutta.

 GILEARN PROJECT - Consumer Learning to Enhance the Knowledge of Products with Geographical Indications
Lifelong learning programme